• 03 / 766 18 38
 • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
 • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Privacyverklaring GDPR - Wijkgezondheidscentrum De Vlier

Artikel 1. Algemeen

WGC De Vlier respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe WGC De Vlier als verantwoordelijke van de verwerking, uw persoonsgegevens via de website verzamelt en gebruikt.

Wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat WGC De Vlier de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. WGC De Vlier verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u zelf verstrekt:
  1. Contact-of klachtformulier: voornaam, naam, emailadres, telefoonnummer en bericht
  2. Vacatures: voornaam, naam, CV
  3. Inhoud van correspondentie met ons

   Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

 2. Automatisch verzamelde informatie:
  1. Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.
  2. Verder verzamelt WGC De Vlier ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod va de site verder op punt te stellen.

Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zoals het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

WGC De Vlier geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologieën onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken. 

Artikel 5. Beveiliging

WGC De Vlier beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

Artikel 6. Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u volgende rechten:

Recht op informatie en toegang
WGC De Vlier verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht op wijziging, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheden dat WGC De Vlier bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Recht op bezwaar tegen de verwerking
U beschikt over een recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via: zie artikel 9.

Recht op een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat WGC De Vlier inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die de website opslaat op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van de website te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Welke cookies gebruikt WGC De Vlier?

Op de website van WGC De Vlier worden 3 verschillende soorten cookies gebruikt:

 1. Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de correcte werking van de website te waarborgen.
 2. Functionele cookies
  Functionele cookies worden gebruikt om je voorkeuren te onthouden. Ze verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers. Ze bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.
 3. Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Cookies beheren

U kunt uw cookies beheren in uw browser-instellingen.

Artikel 8. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Artikel 9. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve WGC De Vlier te contacteren:

Via Email:

Via Post: Truweelstraat 114 – 9100 Sint-Niklaas
Via telefoon: 03 766 18 38