• 03 / 766 18 38
 • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
 • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Info voor patiënten

Elk wijkgezondheidscentrum, dus ook De Vlier, werkt via het forfaitaire betalingssysteem. Om zorg te genieten in het centrum, moet een patiënt zich eerst inschrijven. Enkel inwoners van Sint-Niklaas kunnen zich inschrijven. Wegens een inkrimping van ons werkingsgebied, kunnen inwoners van de deelgemeenten (Sinaai, Belsele en Nieuwkerken) zich niet meer inschrijven als patiënt van ons centrum. Er geldt wel een uitzonderingsmaatregel voor reeds ingeschreven patiënten woonachtig in één van de deelgemeenten. 

Je tekent een contract waarbij je verklaart steeds de artsen, verpleegkundigen en kinesisten van het centrum te raadplegen. Ingeschreven patiënten moeten niet betalen voor deze zorg. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per ingeschreven patiënt aan het centrum. Als je buiten het centrum een huisarts, (thuis)verpleegkundige of kinesist  consulteert, wordt dit niet terugbetaald door het ziekenfonds. Consultaties bij een specialist worden wel nog steeds door het ziekenfonds vergoed. 

Op dit moment kunnen we maandelijks slechts een beperkt aantal nieuwe patiënten inschrijven. Er wordt hierbij voorrang gegeven aan gezinsleden van reeds ingeschreven patiënten, wonend op hetzelfde adres. Wegens te veel vraag, hebben we op dit moment onze wachtlijst tijdelijke gesloten.
Bij nood aan zorg, adviseren wij u een andere huisarts te zoeken.  

Bij een inschrijving, breng je voor ieder gezinslid de identiteitskaart en 3 klevers van het ziekenfonds mee, en indien mogelijk ook een overzicht van de medicatie die genomen wordt en de vaccinatiekaart.
Minderjarigen kunnen ingeschreven worden door één van de ouders. Indien minderjarigen zelf willen inschrijven, moeten ze steeds begeleid worden door een ouder. Meerderjarigen moeten steeds zelf het contract ondertekenen. Bij voorkeur worden alle gezinsleden ingeschreven.
De inschrijving is in orde als je in regel bent met het ziekenfonds.

Ook patiënten met een medische kaart (gele of groene kaart) van het OCMW van Sint-Niklaas kunnen zich inschrijven bij De Vlier. Zij moeten deze kaart, met geldige termijn, steeds meebrengen. Is Fedasil bevoegd voor de betaling van medische kosten, dan moeten patiënten hiervoor een bewijs meebrengen.

Als je verhuist, of je wenst niet langer ingeschreven te blijven in het centrum, dan moet je uitschrijven. Je moet hiervoor uitschrijvingsformulieren laten opmaken door het onthaal. Meerderjarigen moeten deze uitschrijving zelf ondertekenen. Voor kinderen mag dit gebeuren door één van de ouders. 
Let wel, een uitschrijving gaat niet onmiddellijk in. Tot het einde van de maand moet je nog de artsen, verpleegkundigen en kinesisten van het centrum consulteren. Pas nadien kan je buiten het centrum zorg genieten en een terugbetaling krijgen van het ziekenfonds.

Wanneer je terug naar Sint-Niklaas verhuist en opnieuw wenst in te schrijven, moet je opnieuw een afspraak maken met de medische administratie voor een herinschrijving. Dit kan ten vroegste drie maanden na de uitschrijving. Indien je opnieuw wenst in te schrijven na een uitschrijving omwille van een andere reden, geldt een wachtperiode van zes maanden. 
Patiënten die door het centrum zelf worden uitgeschreven omwille van grensoverschrijdend gedrag, kunnen niet meer bij het centrum terecht en moeten zich definitief wenden tot een andere zorgverstrekker. 

Al onze zorgverstrekkers werken steeds op afspraak. Telefoneer voor een afspraak naar het onthaal of kom langs in het centrum. Voor een afspraak op dezelfde dag, moet je voor 10u 's morgens telefoneren. 

Voor een huisbezoek door een huisarts neem je contact op met het onthaal, ook voor 10u. De dokter zal je terugbellen om verder af te spreken. Huisbezoeken worden enkel gedaan wanneer je omwille van medische redenen onmogelijk zelf naar het centrum kan komen.

Kom minstens 5 minuten op voorhand naar de afspraak. Als je te laat bent, verwittig dan zo vlug mogelijk het onthaal. Er wordt samen met de dokter bekeken of je alsnog op consultatie kan komen. Indien je meer dan tien minuten te laat zal zijn, maak je een nieuwe afspraak voor een andere dag.

Laat minstens 2 uur op voorhand weten indien een afspraak niet kan doorgaan. Zo kunnen we op dat ogenblik nog iemand anders helpen.

U kan met meerdere personen op het zelfde moment op consultatie komen. Meld dit aan de onthaalmedewerker zodat er voldoende tijd kan voorzien worden.

Indien je geen of moeilijk Nederlands spreekt, breng je best zelf iemand mee (bij voorkeur een volwassenen) die kan vertalen of meld je dit op voorhand zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Kinderen onder de 16 jaar worden vergezeld door een ouder. Er worden geen afwezigheidsattesten gegeven aan onbegeleide minderjarigen zonder de toestemming van één van de ouders. De ouder kan het attest eventueel nadien oppikken.

Voorschriften kunnen telefonisch aangevraagd worden. De verpleegkundige bespreekt met de arts of de medicatie kan voorgeschreven worden, of je alsnog op raadpleging moet komen worden. Contacteer ons tijdig indien u nieuwe medicatie nodig hebt, zodat u niet onverwacht zonder medicatie komt te zitten.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Ook hiervoor moet je op raadpleging komen. Indien nodig kan de patiënt ook een afspraak maken met de sociaal verpleegkundige om een deel van de papieren samen te overlopen.

Meld u steeds aan het onthaal wanneer u binnenkomt. Uw aanwezigheid wordt aangeduid in de computer zodat de zorgverlener weet dat u binnen bent. De onthaalmedewerker zal u doorsturen naar de juiste wachtzaal. Indien u een afspraak heeft bij verpleging of de huisarts, mag u wachten op de gelijkvloers (wachtzaal vooraan of achteraan bij de nieuwe artsenkabinetten). Indien u een afspraak heeft bij de kinesist kan u doorlopen naar het gebouw van de kine, achteraan de tuin.  

Algemene regels voor de wachtzaal:

 • Gelieve de rust in de wachtzaal te respecteren.
 • Bellen doe je buiten.
 • Kinderen blijven niet alleen achter in de wachtzaal, maar vergezellen hun ouders tijdens de consultatie.
 • Kinderen die niet zelf op raadpleging komen, blijven best thuis bij familie.
 • Eten is niet toegelaten.
 • Huisdieren mogen niet mee in de wachtzaal en kunnen niet achtergelaten worden in de fietsenstalling.
 • Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en niet voor de deur van de buren.

Kom steeds tijdig naar je afspraak. Maar heb geduld, een vorige consultatie kan uitlopen waardoor je even moet wachten.

Patiënten en samenwerkingspartners kunnen bij onze ombudspersoon terecht om meer informatie te krijgen rond onze werking. De ombudspersoon zal luisteren en informeren rond interne afspraken. Voor deze algemene vragen kan telefonisch contact opgenomen worden.

Daarnaast heeft de ombuds ook als opdracht om klachten grondig te onderzoeken, te bemiddelen en een oplossing voor te stellen. 

De ombuds is er voor iedereen die na contact met WGC De Vlier een duidelijke ontevredenheid heeft over 

 • onze dienstverlening (bv algemene onduidelijkheden rond de werking en geldende afspraken);
 • de manier waarop iemand werd behandeld;
 • een vraag waarop nooit een antwoord is gekomen. 

We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat er open wordt gesproken met onze medewerkers of zorgverstrekkers wanneer er een ontevredenheid is rond de dienstverlening of persoonlijke behandeling. De ombudspersoon zal slechts optreden wanneer dit niet mogelijk blijkt. 

Een klacht wordt steeds schriftelijk aan ons overgemaakt. Dit kan via brief, email of klachtenformulier (ook verkrijgbaar aan het onthaal). Anonieme klachten worden niet behandeld. Let er dus steeds op om al uw gegevens correct te vermelden, zo kunnen we verder met u contact opnemen. We streven ernaar om steeds binnen de 30 dagen na het uiten van de klacht het resultaat aan de betrokken partijen mee te delen.  

Niet gevonden wat u zoekt? Bekijk dan ook even onze veelgestelde vragen.
Vindt u nog steeds geen antwoord op uw vraag, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.