• 03 / 766 18 38
  • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
  • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Info voor patiënten

Elk wijkgezondheidscentrum, dus ook De Vlier, werkt via het forfaitaire betalingssysteem. Om zorg te genieten in het centrum, moet een patiënt zich eerst inschrijven. Enkel inwoners van groot Sint-Niklaas, inclusief de deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken kunnen zich inschrijven.

Je tekent een contract waarbij je verklaart steeds de artsen, verpleegkundigen en kinesisten van het centrum te raadplegen. Ingeschreven patiënten moeten niet betalen voor deze zorg. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per ingeschreven patiënt aan het centrum. Als je buiten het centrum een huisarts, (thuis)verpleegkundige of kinesist  consulteert, wordt dit niet terugbetaald door het ziekenfonds. Consultaties bij een specialist worden wel nog steeds door het ziekenfonds vergoed. 

Inschrijven kan enkel op afspraak bij medisch secretariaat (Ginette Van de Steene en Medine Kaçar). Maak hiervoor een afspraak bij het onthaal op 03 766 18 38. 
Momenteel hebben we een INSCHRIJVINGSSTOP. Het is dus niet mogelijk om in te schrijven als patiënt van WGC De Vlier. We houden wel een wachtlijst bij. Diegenen die op de wachtlijst staan, worden als eerste gecontacteerd wanneer er ruimte is om nieuwe patiënten in te schrijven. Contacteer hiervoor het onthaal. 
Kinderen jonger dan 18 jaar van reeds ingeschreven ouders kunnen ten allen tijde een afspraak krijgen om in te schrijven. 

Je brengt voor ieder gezinslid de identiteitskaart en 6 klevers van het ziekenfonds mee, en indien mogelijk ook een overzicht van de medicatie die genomen wordt en de vaccinatiekaart.
Minderjarigen kunnen ingeschreven worden door één van de ouders. Indien minderjarigen zelf willen inschrijven, moeten ze steeds begeleid worden door een ouder. Meerderjarigen moeten steeds zelf het contract ondertekenen. Bij voorkeur worden alle gezinsleden ingeschreven.
De inschrijving is in orde als je in regel bent met het ziekenfonds.

Ook patiënten met een medische kaart (gele of groene kaart) van het OCMW van Sint-Niklaas kunnen zich inschrijven bij De Vlier. Zij moeten deze kaart, met geldige termijn, steeds meebrengen. Is Fedasil bevoegd voor de betaling van medische kosten, dan moeten patiënten hiervoor een bewijs meebrengen.

Als je verhuist, of je wenst niet langer ingeschreven te blijven in het centrum, dan moet je uitschrijven. Je moet hiervoor uitschrijvingsformulieren laten opmaken door het onthaal. Meerderjarigen moeten deze uitschrijving zelf ondertekenen. Voor kinderen mag dit gebeuren door één van de ouders. 
Let wel, een uitschrijving gaat niet onmiddellijk in. Tot het einde van de maand moet je nog de artsen, verpleegkundigen en kinesisten van het centrum consulteren. Pas nadien kan je buiten het centrum zorg genieten en een terugbetaling krijgen van het ziekenfonds.

Wanneer je terug naar Sint-Niklaas verhuist en opnieuw wenst in te schrijven, moet je opnieuw een afspraak maken met de medische administratie voor een herinschrijving. Dit kan ten vroegste drie maanden na de uitschrijving. Indien je opnieuw wenst in te schrijven na een uitschrijving omwille van een andere reden, geldt een wachtperiode van zes maanden. 
Patiënten die door het centrum zelf worden uitgeschreven omwille van grensoverschrijdend gedrag, kunnen niet meer bij het centrum terecht en moeten zich definitief wenden tot een andere zorgverstrekker. 

Al onze zorgverstrekkers werken steeds op afspraak. Telefoneer voor een afspraak naar het onthaal of kom langs in het centrum. Voor een afspraak op dezelfde dag, moet je voor 10u 's morgens telefoneren. 

Voor een huisbezoek door een huisarts neem je contact op met het onthaal, ook voor 10u. De dokter zal je terugbellen om verder af te spreken. Huisbezoeken worden enkel gedaan wanneer je omwille van medische redenen onmogelijk zelf naar het centrum kan komen.

Kom minstens 5 minuten op voorhand naar de afspraak. Als je te laat bent, verwittig dan zo vlug mogelijk het onthaal. Er wordt samen met de dokter bekeken of je alsnog op consultatie kan komen. Indien je meer dan tien minuten te laat zal zijn, maak je een nieuwe afspraak voor een andere dag.

Laat minstens 2 uur op voorhand weten indien een afspraak niet kan doorgaan. Zo kunnen we op dat ogenblik nog iemand anders helpen.

U kan met meerdere personen op het zelfde moment op consultatie komen. Meld dit aan de onthaalmedewerker zodat er voldoende tijd kan voorzien worden.

Indien je geen of moeilijk Nederlands spreekt, breng je best zelf iemand mee die kan vertalen of meld je dit op voorhand zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Kinderen onder de 16 jaar worden vergezeld door een ouder. Er worden geen afwezigheidsattesten gegeven aan onbegeleide minderjarigen zonder de toestemming van één van de ouders. De ouder kan het attest eventueel nadien oppikken.

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Maak tijdig een afspraak indien u nieuwe medicatie nodig hebt, zodat u niet onverwacht zonder medicatie komt te zitten. Er worden geen medicatievoorschriften klaargelegd aan het onthaal of meegegeven met derden.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Ook hiervoor moet je op raadpleging komen. Indien nodig kan de patiënt ook een afspraak maken met de sociaal verpleegkundige om een deel van de papieren samen te overlopen.

Meld u steeds aan het onthaal wanneer u binnenkomt. Uw aanwezigheid wordt aangeduid in de computer zodat de zorgverlener weet dat u binnen bent. De onthaalmedewerker zal u doorsturen naar de juiste wachtzaal. Indien u een afspraak heeft bij verpleging of de huisarts, mag u wachten op de gelijkvloers (wachtzaal vooraan of achteraan bij de nieuwe artsenkabinetten). Indien u een afspraak heeft bij de kinesist kan u doorlopen naar het gebouw van de kine, achteraan de tuin.  

Algemene regels voor de wachtzaal:

  • Gelieve de rust in de wachtzaal te respecteren.
  • Bellen doe je buiten.
  • Kinderen blijven niet alleen achter in de wachtzaal, maar vergezellen hun ouders tijdens de consultatie.
  • Kinderen die niet zelf op raadpleging komen, blijven best thuis bij familie.
  • Eten is niet toegelaten.
  • Huisdieren mogen niet mee in de wachtzaal en kunnen niet achtergelaten worden in de fietsenstalling.
  • Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en niet voor de deur van de buren.

Kom steeds tijdig naar je afspraak. Maar heb geduld, een vorige consultatie kan uitlopen waardoor je even moet wachten.

Niet gevonden wat u zoekt? Bekijk dan ook even onze veelgestelde vragen.
Vindt u nog steeds geen antwoord op uw vraag, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.