• 03 / 766 18 38
  • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
  • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Aanbod

Psycho-sociale ondersteuning

Sociaal verpleegkundige 

De sociaal verpleegkundige in ons centrum is Tina Bombeke (tijdelijk vervangen door Eline Mackin). Zij wordt bijgestaan door verpleegkundige Lotte Beck. Zij begeleiden patiënten individueel bij niet-medische problemen. Je kan doorverwezen worden via de artsen of andere medewerkers. Ze werken steeds op afspraak. Als je ondersteuning van de sociaal verpleegkundige wenst, kan je een afspraak vragen via het onthaal, de arts of verpleegkundige.   

Indien nodig worden patiënten doorverwezen naar bestaande diensten die dit verder kunnen opnemen. 

Psychiatrische verpleegkundige 

De psychiatrisch verpleegkundige, Maddy Van Bogaert, ziet patiënten op gesprek voor intake en doorverwijzing, zowel extern als naar de eerstelijnspsychologe Els Ockerman in huis. Een afspraak kan steeds aangevraagd worden via de huisarts of de verpleging. Zij neemt zelf contact op om een afspraak te plannen. 


Psychologe

Els Ockerman is de psychologe van het centrum. Na doorverwijzing van de huisarts of psychiatrisch verpleegkundige Maddy Van Bogaert, kunnen patiënten max 4 keer bij Els terecht voor een gesprek, eventueel te verlengen met 4 gesprekken. Indien langere of specifieke begeleiding noodzakelijk is, wordt de patiënt extern doorverwezen naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

De betaling gebeurt rechtstreeks via het ziekenfonds. Patiënten moeten zelf niet betalen voor een afspraak bij de psychologe.