• 03 / 766 18 38
  • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
  • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Aanbod

Psychologe

Els Ockermans is de psychologe van het centrum.

Na doorverwijzing van de huisarts of psychiatrisch verpleegkundigen Maddy Van Bogaert of Dora Clarisse, kunnen patiënten max 4 keer bij Els terecht voor een gesprek, eventueel te verlengen met 4 gesprekken. Indien langere of specifieke begeleiding noodzakelijk is, wordt de patiënt extern doorverwezen naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

Elk gesprek kost 4 euro voor de patiënt. De overige kosten worden rechtstreeks afgerekend via het ziekenfonds. Afspraken hieromtrent worden voorafgaand gemaakt.