• 03 / 766 18 38
  • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
  • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Aanbod

Zwangerschapsopvolging

Zwangerschapscentrum De Kiem wil elk gezin de kans geven op een gezonde start.

Zwangere vrouwen, woonachtig in Sint-Niklaas, kunnen terecht bij De Kiem voor een opvolging gedurende de ganse zwangerschap.

In eerste instantie richt het centrum zich naar vrouwen uit kansengroepen. Het kan hierbij gaan om financiële armoede, tienerzwangerschappen, ongewenste zwangerschappen of (toekomstige) ouders met psychiatrische of drugproblemen.

Wie kan er terecht bij De Kiem? Patiënten van wijkgezondheidscenturm De Vlier kunnen instappen via de huisarts, vrouwen kunnen ook doorverwezen worden via het Sint-Niklase middelveld of zelf contact opnemen, en dit op elk moment van de zwangerschap.

Er wordt voor elke zwangere vrouw een individueel en groepstraject uitgewerkt. Het groepstraject bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten die begeleid worden door een vaste vroedvrouw. De vroedvrouw die de groep opstart, begeleidt deze groep doorheen de ganse zwangerschap. Een groep bestaat uit maximum tien zwangere vrouwen met een gelijkaardige zwangerschapstermijn.  Er vinden 8 groepslessen plaats, waarvan 7 prenataal en 1 postnataal. De eerste sessie start rond 12 weken zwangerschap.

Zwangerschapsopvolging

Aansluitend op een groepssessie, wordt ook een individueel consult gepland bij de vroedvrouw, de huisarts of de gynaecoloog, afhankelijk van de periode in de zwangerschap. Patiënten zijn echter niet verplicht om bij elke zorgverlener in het centrum op consultatie te komen. Patiënten kunnen ook een eigen huisarts of gynaecoloog hebben die hen verder opvolgt tijdens de zwangerschap. Het volgen van het groepssessies en de individuele consulten bij de vroedvrouw zijn echter wel een voorwaarde om in te stappen in het traject.

Naast een medische opvolging, kunnen de zwangere vrouwen ook terecht bij de kansenwerker van Huis van het Kind of Kind & Gezin. Elk gezin dat niet de draagkracht of vaardigheden heeft om een aantal noden en hulpvragen zelfstandig op te nemen, of onvoldoende omkadering geniet, kan er terecht voor een intensieve begeleiding doorheen de zwangerschap. Ook een individuele doorverwijzing naar kinesiste of diëtiste is mogelijk. 

Alle groepslessen, alsook individuele consulten gaan door op vrijdagnamiddag in Wijkgezondheidscentrum De Vlier. Groepssessie 8 (postnataal) gaat door in ontmoetingsruimte ‘Huppel’ van Huis van het Kind, Kazernestraat 35 te Sint-Niklaas.

De werking van zwangerschapscentrum De Kiem wordt mogelijk gemaakt met financiële middelen van de Koning Boudewijnstichting, de stad Sint-Niklaas en wijkgezondheidscentrum De Vlier. Zwangere vrouwen kunnen kosteloos instappen in het zwangerschapstraject. De groepsbijeenkomsten en de individuele consulten worden rechtstreeks afgerekend bij het ziekenfonds of OCMW.

Team:

  • Dr. Liesbet Damen en Dr. Siska Feys - gynaecoloog
  • Dr. Ruth Debeuckelaere – huisarts
  • Hilde De Grave, Iris Loopmans, Gwen De Backer en Jane Colaes – vroedvrouwen Vita Nova
  • Marlene Reyns – zelfstandige vroedvrouw
  • Mieke Paelinck – Huis van het Kind
  • Mieke Garcet – Kind & Gezin

Voor meer info kan u terecht bij Kim Verschueren – dekiem@wgcdevlier.be of 0472 76 82 69