• 03 / 766 18 38
 • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
 • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Aanbod

Artsen

Het huisartsenteam van WGC De Vlier bestaat uit:

 • Dr. Alexei Byzov
 • Dr. Bente Vergauwen 
 • Dr. Tineke Van Poucke
 • Dr. Elke Spenninck 
 • Dr. Katrien Danhieux 
 • Dr. Annelies Meyers - huisarts in opleiding (vanaf 01/04/2024)
 • Dr. Hilde Lagasse 
 • Dr. Khalid Zurmati 

Wegens grote drukte en een minimum aan artsen elke dag, kunnen we niet garanderen dat u een afspraak kan krijgen voor dezelfde dag. Het team van WGC De Vlier doet het nodige om iedereen de gepaste zorg te bieden.  


Dokter van wacht – ’s nachts, in het weekend en op feestdagen

Na de openingsuren van De Vlier kan je terecht op het nummer van de wachtdienst: 1733. Je kan op dit nummer terecht: elke werkdag van 19.00 tot 8.00, in het weekend en op feestdagen. 
Je betaalt de consultatie zelf. Nadien breng je het getuigschrift binnen in het centrum. De Vlier betaalt je terug volgens het terugbetalingstarief van het ziekenfonds. Het remgeld betaal je zelf. Je moet steeds de dokter raadplegen die van wacht is, en het moet dringend zijn, anders is er geen terugbetaling mogelijk.

Zie ook www.wpwaasland.be


Aanbod (Medisch)

 • Consultaties omtrent alle gezondheidsklachten
 • Zwangerschapsopvolging
 • Behandeling van wratten
 • Spirometrie
 • Rookstopbegeleiding
 • Afname van een elektrocardiogram
 • Hechting
 • Diabetesopvolging
 • Sportmedisch onderzoek
 • Baarmoederhalsuitstrijkje
 • Anticonceptie
 • Preventie (GMD+)
 • SOA-consultatie


E-Health – PatientConsent

Tijdens uw leven raadpleegt u verschillende zorgverstrekkers. Het is belangrijk dat zij uw medische gegevens met elkaar delen. Zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Het is wettelijk gezien vereist dat u uw toestemming geeft om bepaalde medische informatie te delen. Onze artsen kunnen u hierbij helpen. Breng steeds uw identiteitskaart mee wanneer u op consultatie komt bij de huisarts!


Interessante links 

 • Site met betrouwbare informatie voor patiënten: www.thuisarts.nl
 • Gaat u op reis? Bekijk eerst de nodige informatie op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Site over seksule en reproductieve gezondheid voor volwassenen: www.sensoa.be
 • Site over seksule en reproductieve gezondheid voor adolescenten: www.allesoverseks.be 

Bij vragen, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts! 

Verpleging

Voor alle verpleegkundige zorgen kan u steeds terecht bij ons verpleegkundig team.

 • Uschi Ochs - zorgcoördinator 
 • Sarah Minnebo 
 • Naoussa Van Himste
 • Esmée Janssens
 • Kelly Aernoudt  
 • Sandra De Rijck 
 • Lotte Beck 
 • Sterre Weyn (vanaf 18/03/2024)
 • Tamara De Corte (vanaf 15/04/2024)
 • Chantal Kabore - zorgkundige  

De verpleegkundigen werken nauw samen met de artsen en de andere hulpverleners van het centrum.


Aanbod

 • Wondzorg
 • Behandeling van wratten
 • Elektrocardiogram
 • Vaccinaties
 • Diabetesopvolging
 • Thuisverpleging

Patiënten die in het weekend dringend een verpleegkundige nodig hebben, kunnen contact opnemen met onze verpleegkundige op 0471 13 02 55

Verpleging

Coördinatie project Scabiës

Lotte Beck is coördinator van het project Scabiës binnen de stad Sint-Niklaas. 

Diabeteseducator

Sandra De Rijck is diabeteseducator binnen De Vlier, Kelly Aernoudt is referentieverpleegkundige diabetes. Hun taak bestaat eruit de patiënten met diabetes type 2 zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen in hun behandeling en dit in nauwe samenwerking met de huisarts. Op doorverwijzing van de huisarts kan je bij de educator terecht voor:

 • Informatie omtrent diabetes type 2 en de behandeling daarvan
 • Voedings- en bewegingsadvies
 • Aanleren van zelfzorg bij toedienen van insuline
 • Bespreken van suikermetingen, controle van bloeddruk en gewicht, bloedafname, controle insulinegebruik, …
 • Het opstarten en opvolgen van een zorgtraject diabetes
 • Voetverzorging bij diabetespatiënten met of zonder voetwonden
 • Vroegtijdige opsporing van diabetes bij risicopatiënten

Kinesisten

De kinesisten van Wijkgezondheidscentrum De Vlier zijn Veronique Van den Branden (zorgcoördinator), Edita Selvenyte, Lieselotte Van de Voorde (tot 31/03/2024), Bea Temmerman en Ingeborg  Verherbrugghen.    

Een afspraak bij een kinesist gebeurt steeds op doorverwijzing van een arts. Dit kan één van onze huisartsen zijn, of een specialist buiten het centrum. Het voorschrift moet overhandigd worden aan de kinesisten en dan neemt één van hen, afhankelijk/ van de noodzakelijke zorg, contact met u op om verder af te spreken.

Als je naar een andere kinesist gaat buiten het centrum, is er geen tussenkomst door het ziekenfonds. Enkel indien er voorafgaandelijk een akkoord is van het wijkgezondheidscentrum, is er recht op terugbetaling door De Vlier zelf.

Kinesisten

Preventie / gezondheidspromotie

Naast de gewone consultaties bij onze zorgverleners (huisarts, verpleging en kinesist) voor gezondheidsklachten, besteden we ook ruime aandacht aan preventie en gezondheidspromotie.

Preventie kan aan bod komen tijdens de consultaties. Bent u tussen de 45 en 75 jaar oud, dan kan de huisarts jaarlijks preventieve gezondheidsmaatregelen overlopen (op basis van een checklist) die jou kunnen helpen om gezond te blijven. U wordt jaarlijks uitgenodigd bij één van onze artsen, maar vraag ook gerust zelf naar een raadpleging in het kader van uw GMD-plus.

Ook in de wachtzaal staat preventie centraal. Er wordt informatie gegeven over gezondheidsthema’s en ingezet op een gezonde leefstijl. Vaak wordt een thema centraal geplaatst en zullen er activiteiten plaatsvinden, zoals de ‘rookstopweek’ of een tandenpoetsactie voor kinderen. Een overzicht van de geplande activiteiten kan u terugvinden op onze activiteitenpagina.

Preventie / gezondheidspromotie

Activiteiten gedurende het ganse jaar zijn:

 • Diabetesopvolging
 • Gezonde voeding
 • GMD+
 • Gezonde start vanaf de geboorte
 • Zwangerschapsopvolging binnen De Kiem.

Specifieke tijdelijke activiteiten zijn...:

 • Tournée Minérale tijdens de maand februari.
 • In maart wordt de focus gelegd op dikke darmkanker en mondgezondheid.
 • De week van de valpreventie vindt plaats in april. Net zoals de tekencheck
 • Op 31 mei is er de werelddag zonder tabak, dus deze maand staat in teken van de rookstop. 
 • Voor de zomervakantie, wordt er in juni en juli een zomerchecklist voorzien. 
 • In augustus wordt er nagedacht over een gezonde boterhamdoos, om terug naar school te gaan. 
 • September is de maand van de sportclub, ideaal om lichamelijke beweging in de kijker te zetten. Hiernaast wordt er ook aandacht besteed aan de griepvaccinatie. 
 • In oktober zet men extra in op de screening van borstkanker gedurende de hele maand. In het begin van oktober (1/10-10/10) is er de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. 
 • Werelddag diabetes (14/11) is in november. Net zoals de actieweek Gezond Binnen (21/11-25/11). 
 • Het jaar wordt afgesloten met 4 voor 12 in december, door te focussen op mentaal welzijn. 

Zwangerschapsopvolging

Zwangerschapscentrum De Wase Kiem wil elk gezin de kans geven op een gezonde start.

Zwangere vrouwen uit het Waasland kunnen terecht bij De Wase Kiem voor een opvolging gedurende de ganse zwangerschap.

In eerste instantie richt het centrum zich naar vrouwen uit kansengroepen. Het kan hierbij gaan om financiële armoede, tienerzwangerschappen, ongewenste zwangerschappen of (toekomstige) ouders met psychiatrische of drugproblemen.

Wie kan er terecht bij De Wase Kiem?
Patiënten van wijkgezondheidscentrum De Vlier alsook iedere zwangere vrouw uit het Waasland. Vrouwen kunnen doorverwezen worden via de huisarts of sociaal werker uit regio Waasland. Ze kunnen ook zelf contact opnemen, en dit op elk moment van de zwangerschap.

Er wordt voor elke zwangere vrouw een individueel en groepstraject uitgewerkt. Het groepstraject bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten die begeleid worden door een vaste vroedvrouw. De vroedvrouw die de groep opstart, begeleidt deze groep doorheen de ganse zwangerschap. Een groep bestaat uit maximum tien zwangere vrouwen met een gelijkaardige zwangerschapstermijn.  Er vinden 8 groepslessen plaats, waarvan 7 prenataal en 1 postnataal. De eerste sessie start rond 12 weken zwangerschap. Groepssessies gaan door op een locatie, die aansluit op de woonplaats van de zwangere vrouw. 

Zwangerschapsopvolging

Aansluitend op een groepssessie, wordt ook een individueel consult gepland bij de vroedvrouw, de huisarts of de gynaecoloog, afhankelijk van de periode in de zwangerschap. Alle afspraken bij huisarts, vroedvrouw en gynaecoloog worden vastgelegd en op tijd meegedeeld. Patiënten zijn echter niet verplicht om bij elke zorgverlener in het centrum op consultatie te komen. Patiënten kunnen ook een eigen huisarts of gynaecoloog hebben die hen verder opvolgt tijdens de zwangerschap. Het volgen van het groepssessies en de individuele consulten bij de vroedvrouw zijn echter wel een voorwaarde om in te stappen in het traject.

Naast een medische opvolging, kunnen de zwangere vrouwen ook terecht bij een kansenwerker of sociale werker van Huis van het Kind of Kind & Gezin. Elk gezin dat niet de draagkracht of vaardigheden heeft om een aantal noden en hulpvragen zelfstandig op te nemen, of onvoldoende omkadering geniet, kan er terecht voor een intensieve begeleiding doorheen de zwangerschap. Ook een individuele doorverwijzing naar kinesiste of diëtiste is mogelijk. 

Groepslessen gaan door in: 

 • Sint-Niklaas: Huis van het Kind, Kazernestraat 35
 • Waasmunster: Sociaal Huis, Molenstraat 41
 • Lokeren en Moerbeke: Huis van het Kind, Sportlaan 2
 • Temse: Lokaal Dienstencentrum 't Achterpoortje, Kouterstraat 3
 • Kruibeke: Dorpshuis De Duizendpoot, Geeraard De Cremerstraat 36
 • Beveren: Sociale Campus, Pareinlaan 1
 • Sint-Gillis-Waas: Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A
 • Stekene: Huis van het Kind, Zavelstraat 30

De opstart van zwangerschapscentrum De Wase Kiem (uitbreiding van de Kiem Sint-Niklaas) werd mogelijk gemaakt met projectsubsidies van LEADER voor Noord-Waasland en VVSG voor Zuid-Waasland en de medewerking en steun van alle deelnemende steden en gemeenten. De deelnemende gemeenten blijven De Wase Kiem na het einde van de projectsubsidies financieel steunen.  

De zwangere vrouwen kunnen kosteloos instappen in het zwangerschapstraject. De groepsbijeenkomsten en de individuele consulten worden rechtstreeks afgerekend bij het ziekenfonds of OCMW.

Team:

 • Sofie De Saedelaere: coördinator - 0472 76 82 69
 • Katherine Snoeck: administratieve projectmedewerker - 0470 53 42 86

Voor meer info kan u terecht bij dekiem@wgcdevlier.be of of op de website www.dewasekiem.com.

Psycho-sociale ondersteuning

Sociaal verpleegkundige 

De sociaal verpleegkundige in ons centrum is Tina Bombeke (tijdelijk vervangen door Eline Mackin). Zij wordt bijgestaan door verpleegkundige Lotte Beck. Zij begeleiden patiënten individueel bij niet-medische problemen. Je kan doorverwezen worden via de artsen of andere medewerkers. Ze werken steeds op afspraak. Als je ondersteuning van de sociaal verpleegkundige wenst, kan je een afspraak vragen via het onthaal, de arts of verpleegkundige.   

Indien nodig worden patiënten doorverwezen naar bestaande diensten die dit verder kunnen opnemen. 

Psychiatrische verpleegkundige 

De psychiatrisch verpleegkundige, Maddy Van Bogaert, ziet patiënten op gesprek voor intake en doorverwijzing, zowel extern als naar de eerstelijnspsychologe Els Ockerman in huis. Een afspraak kan steeds aangevraagd worden via de huisarts of de verpleging. Zij neemt zelf contact op om een afspraak te plannen. 


Psychologe

Els Ockerman is de psychologe van het centrum. Na doorverwijzing van de huisarts of psychiatrisch verpleegkundige Maddy Van Bogaert, kunnen patiënten max 4 keer bij Els terecht voor een gesprek, eventueel te verlengen met 4 gesprekken. Indien langere of specifieke begeleiding noodzakelijk is, wordt de patiënt extern doorverwezen naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

De betaling gebeurt rechtstreeks via het ziekenfonds. Patiënten moeten zelf niet betalen voor een afspraak bij de psychologe. 

Tandarts

Op 3 maart 2017 startte een uniek mondzorgproject in Sint-Niklaas. Onder het motto 'Gezond begint in de mond' gingen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), plaatselijke afdeling 'studieclub tandartsen Waasland', Henry Schein België, Wijkgezondheidscentrum De Vlier en stad en OCMW Sint-Niklaas de samenwerking aan. 

TAND-EM zal kansarme patiënten behandelen die doorverwezen worden door 

 • een huisarts van WGC De Vlier
 • een maatschappelijk assistent
 • of door de woonwinkel, een buurtsteward, vluchtelingenveldwerker, straathoekwerker, kansenwerker of de projectmedewerkers van Woenselen en Cirkel op de Deur (cluster Welzijn)

Heel concreet zijn de doelgroep patiënten die geen vaste tandarts hebben of al meer dan drie jaar geen bezoek aan de tandarts brachten. Bovendien moeten de patiënten voldoen aan één van deze criteria:

 • recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming
 • in schuldbemiddeling / schuldhulpverlening zijn
 • patiënten bij wie het OCMW borg staat voor de betaling

Tien tandartsen uit het Waasland engageren zich om het kabinet te bemannen, samen met het vaste gezicht van Tand-Em: tandartsassistente Inge Degans.

Het tandartsenkabinet bevindt zich in de Azalealaan 2 te Sint-Niklaas (ingang op hoek Azalealaan en Brugsken). 

Er zijn consultaties voorzien op woensdagvoormiddag en op donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16.30. Afspraken kunnen alleen gemaakt worden op doorverwijzing van OCMW en Welzijnshuis Sint-Niklaas of huisartsen van WGC De Vlier.